نوید تهویه

مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرا

فن کوئل

برای مشاهده توضیحات کلیک کنید

تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 6b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 23،100،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 15،750،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 5b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 17،500،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 13،300،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور 6b در 3/4در 3 اینچ جوشی

قیمت اصلی 34،300،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 26،600،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور 3 اینچ 3/4 b 12 جوشی

قیمت اصلی 60،200،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50،400،000 ﷼ است.

چیلر

برای مشاهده توضیحات کلیک کنید

تخفیف!
قیمت اصلی 920،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 880،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 3،000،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2،650،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 2،250،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2،000،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 423،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 372،500،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 1،220،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1،100،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 280،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 240،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 700،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 620،000،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 6b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 23،100،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 15،750،000 ﷼ است.

رادیاتور

برای مشاهده توضیحات کلیک کنید

تخفیف!
قیمت اصلی 156،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 104،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور 2 اینچ 8b 3/4 جوشی

قیمت اصلی 35،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 28،000،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلتوراینچ 6b 3/4 2 جوشی

قیمت اصلی 30،800،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 22،400،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 175،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 140،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 66،985،226 ﷼ بود.قیمت فعلی 62،083،868 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 25،032،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 24،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 550،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 300،000 ﷼ است.

پکیج

برای مشاهده توضیحات کلیک کنید

تخفیف!
قیمت اصلی 700،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 620،000،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 620،000،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 587،400،000 ﷼ است.
تخفیف!
قیمت اصلی 503،580،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 462،000،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 6b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 23،100،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 15،750،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 5b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 17،500،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 13،300،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور 3 اینچ 3/4 b 12 جوشی

قیمت اصلی 60،200،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50،400،000 ﷼ است.

دسته بندی محصولات

مقالات

اشنایی با نسل جدید لوله ها

در مقاله آشنایی با نسل جدید لوله ها با توجه به معایب و محدودیت های لوله های قدیمی و [...]

ادامه مطلب

ویدئو آموزشی

درخواست مشاوره و بازدید از محل

جهت درخواست مشاوره رایگان و بازدید از محل مورد نظر میتوانید از طریق فرم مخصوص درخواست خود را ثبت نمایید