کلکتور 3 اینچ 3/4 b 12 جوشی

36،000،000 

مناسب برای سیستم چیلر و فن کویل

موتور خانه

قیمت مناسب و مقرون به صرفه نسبت به کلکتور های برنجی و آلومینیوم