کلکتور اینچ 6b* 3/4* 11/4 جوشی

11،250،000 

مناسب برای سیستم چیلر و فن کویل

موتور خانه

رادیاتور

گرمایش ار کف

قیمت مناسب و مقرون به صرفه نسبت به کلکتور های برنجی و آلومینیوم