کلتوراینچ 6b 3/4 2 جوشی

16،000،000 

مناسب برای سیستم چیلر و فن کویل

موتور خانه

رادیاتور

قیمت مناسب و مقرون به صرفه نسبت به کلکتور های برنجی و آلومینیوم