پکیج دیواری ایتالیاییsgp ونوس32000

327،000،000 

فوق کم صدا

با راندمان 96 درصد

هوشمند و کم مصرف

خدمات بعد از فروش گیتی پسند

تمام قطعات ایتالیایی