منبع مخلوط کن (لولاس) مخصوص گرمایش از کف 120

قیمت اصلی 66،985،226 ﷼ بود.قیمت فعلی 55،000،000 ﷼ است.

مبدل مخصوص گرمایش از کف و رادیاتور