لوله یزد بسپار20پلی پروپیلن

263،032 

ساختار مولکولی تصادفی پلی پروپیلن راندوم موجب افزایش طول عمر لوله و اتصالات به خصوص در برابر آب گرم می شود

دسته: