شیر یکطرفه چدنی فاراب(زبانه فلزی)

18،700،000 

شیر یکطرفه چدنی زبانه فلزی

فشار کاری 16 بار

دمای کاری تا 200 درجه سانتی گراد

4 عدد در انبار