سیفون 50 پوش فیت نیک بسپار

250،000 

مقاومت بالا در مورد شکنندگی

مقرون به صرفه

بدون نیاز به چسب

40 عدد در انبار