ست کنترل الکترا دو کابله

7،000،000 

این ست کنترل دارای استاندارد اروپا است و برای آپارتمانها بسیار مناسب می باشد.

حداکثر ارتفاع استفاده 10 تا 12 متر

دسته: