زانو90درجه 25پلی پروپیلن یزد بسپار

قیمت اصلی 92،400 ﷼ بود.قیمت فعلی 75،768 ﷼ است.

زانو90درجه 25پلی پروپیلن یزد بسپار
پلی پروپیلن دارای گریدهای مختلفی از جمله PP-RC,PP-B,PP-H می باشد.پلی پروپیلن مناسب جهت تولید لوله واتصالات آب سرد و گرم بهداشتی باید از نوع PP-RC یا همان پلی پروپلین راندوم کوپلیمر باشد،ساختار مولکولی تصادفی پلی پروپیلن راندوم موجب افزایش طول عمر لوله و اتصالات به خصوص در برابر آب گرم می شود