روپیچ توپیچ آبکاری کروم 2/5 سانتی

80،000 

قابل استفاده برای نصب شیرآلات و رادیاتور