رخت آویز رادیاتور مدل اسطریج

300،000 

تحمل وزن 20 کلیو

نصب در مکان ها

مناسب برای مسافرت

بهترین گزینه برای خشک کردن و اویز لباس

مناسب برای جاهای کوچک

ناموجود