بست سقفی 75

210،000 

مناسب برای مهار کردن لوله های فاضلابی پولیکا و پوشفیت

ارزان بودن بست به علت ته انباری اجناس می باشد واز نظر کیفیت مشکلی ندارد

ناموجود