بست سقفی 63

قیمت اصلی 283،250 ﷼ بود.قیمت فعلی 240،000 ﷼ است.

مناسب برای مهار کردن لوله های فاضلابی پولیکا و پوشفیت

بست درجه 1با بسته بندی مناسب