بست سقفی 110

قیمت اصلی 370،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 330،330 ﷼ است.

مناسب برای مهار کردن فاضلابی پولیکا پوشفیت

ارزان بودن بست به علت ته انباری اجناس می باشد واز نظر کیفیت مشکلی ندارد