در حال نمایش 4 نتیجه

تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلتوراینچ 6b 3/4 2 جوشی

قیمت اصلی 30،800،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 22،400،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور 3 اینچ 3/4 b 12 جوشی

قیمت اصلی 60،200،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 50،400،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 5b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 17،500،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 13،300،000 ﷼ است.
تخفیف!

اتصالات چدنی / فلزی

کلکتور اینچ 6b* 3/4* 11/4 جوشی

قیمت اصلی 23،100،000 ﷼ بود.قیمت فعلی 15،750،000 ﷼ است.